• slidebg1
  O nás
  Záruka kvality
  ASANT je nezávislá sprostredkovateľská spoločnosť. Manažment spoločnosti s 25-ročnou praxou v poisťovníctve.
 • slidebg1
  Najlepšie podmienky
  Pre klientov pripravíme bezplatne prehľad poistných podmienok všetkých poisťovní pôsobiacich v SR.
 • slidebg1
  Nezávislé
  a objektívne informácie
  Bezplatne zabezpečíme asistenciu a pomoc pri riešení poistnej udalosti. Zmluvná spolupráca s viacerými partnermi Vám poskytne najlepšie informácie.

Naše služby

Monitoring trhu

Porovnáme Vám podmienky jednotlivých poisťovní,odporúčime najvýhodnejšie poistenie a vysvetlíme rozdiely v poisteniach.

Analýza potrieb poistenia

Výber poistných rizík, výška spoluúčasti, územna platnosť.
 

Optimalizácia poistenia

Zosúladenie potrieb poistenia, ceny poistenia, výber vhodného porduktu na trhu.
 

Zabezpečíme uzatvorenie poistnej zmluvy s vybranou spoločnosťou

Správa poistenia

Zabezpečíme kontrolu poistnej zmluvy, aktualizáciu poistenia počas trvania poistnej zmluvy a o Vaše zmluvy sa budeme starať po celú dobu.

Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti

Produkty


Poistenie firiem

Poistenie majetku

Dnes si už väčšina občanov aj podnikateľských subjektov uvedomuje nevyhnutnosť poistenia, zvlášť nárastom kriminality a rôznych prírodných katastrof. Zabezpečte si ochranu v podobe poistenia majetku.


Produkty
 • poistenie profesnej zodpovednosti
 • poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy tovaru
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti
 • poistenie strojov a elektroniky
 • stavebné a montážne poistenie
 • poistenie enviromentálnych rizík
 • poistenie pohľadávok
 • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu

Poistenie motorových vozidiel

PZP - Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutná zákonom stanovená povinnosť každého držiteľa motorového vozidla. Ochráni Vás, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku. Poskytujeme bezplatné asistenčné služby.  Vzťahuje sa na:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí
 • ušlý zisk
 • účelne vynaložené náklady spojené s pravným zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených vyššie
 • vzťahuje sa na škodové udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty

HP-Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré Vám zabezpečí v prípade vzniku škody financie na jeho opravu alebo kúpu nového vozidla. Výhodou havarijného poistenia je, že v prípade čiastkových škôd je preplatená nová cena poškodeného dielu. Chráni Vaše motorové vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia živelnou katastrofou, vandalizmom.   Súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby.


Pripoistenia
 • poskodenie celneho skla
 • uraz a trvale nasledky po uraze v dosledku havarie
 • kradez alebo poskodenie batoziny vo vozidle

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávaciou cenou a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia pri totálnej škode alebo ukradnutí vozidla. Tento produkt Vás ochráni v prvých rokoch po kúpe vozidla, kedy je jeho amortizácia najrýchlejšia. Často platií, že v prvých rokoch klesne trhová hodnota vozidla tak, že aj najlepšie havarijné poistenie Vám poskytne poistné plnenie niekedy len vo výške polovice kúpnej ceny vozidla. Môže sa však dojednať aj na ojazdené motorové vozidlá.


Poistenie občanov

Ochráňte svoj majetok pred nepredvídateľnými udalosťami a vhodným poistením, ktoré Vám odporúčime takto znížte negatívny dopad na finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd.Poistenie nehnuteľnosti
 • bytu, rodinného domu, chaty alebo chalupy
 • súvisiace stavby, akými sú ploty, ohradné múry, septiky, žumpy, studne, bazény
 • poistenie rodinných domov vo výstavbe
 • pripoistenie stavebného materiálu, stavebných mechanizmov


Poistenie domácnosti

nábytok, šatstvo, spotrebná elektronika, pracovné náradie peniaze v hotovosti, vklady na vkladných knižkách, bicykleŽivotné poistenie
 • kapitálové životné poistenie
 • investičné životné poistenie
 • garantované investičné životné poistenie
 • vkladové životné poistenie
 • rizikové životné poistenie
 • štipendijné poistenie
 • venové poistenie
 • skupinové životné poistenie

Úrazové poistenie
 • úrazové poistenie
 • skupinové úrazové poistenie
 • poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
 • poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti
 • poistenie trvalej invalidity následkom úrazu
 • poistenie smrti následkom úrazu
 • denné odškodné pri prácenechopnosti
 • denné odškodné z dôvodu hospitalizácie
 • denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • poistenie zlomenín dlhých a krátkých kostí u detí
 • poistenie kritických chorôb
 • poistenie chirurgického zákroku

Ďalšie druhy poistenia
 • poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote
 • poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • kapitálové poistenie
 • cestovné poistenie

Sme tu aby sme sa postarali o kvalitu Vášho života

 • Rokov skúseností
 • K

  Klientov
 • %

  Spokojnosť

Poistné udalosti

Našim klientom ponúkame pohodlné riešenie poistných udalostí. Naša asistencia pri vybavovaní poistných udalostí, zefektívni proces likvidácie poistných udalostí tak, aby klient nebol ukrátený na svojich právach a mal s vybavovaním škôd čo najmenej starostí Pomáhame s prípravou dokumentácie škody a v celom procese likvidácie sledujeme postup poisťovne, aby sme klientovi zabezpečili rýchle odškodnenie v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.


Nechajte starosti s riešením poistných udalostí na nás:
 • zabezpečíme Vám nahlásenie poistnej udalosti
 • doručením potrebných dokumentov zabránime prieťahom pri likvidácii poistnej udalosti
 • dohliadneme na plynutie zákonných a zmluvných lehôt pri riešení poistnej udalosti
Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť, vyberte si poisťovňu:

Chcete získať najvýhodnejšie poistenie?

Partneri